Skład budowlany S.I.M. AGRO-BUD

SOLBET

SOLBET
Bloczki z betonu komórkowego to szeroka gama produktów przeznaczonych do wykonywania różnego rodzaju ścian w dowolnych budynkach. Rozróżnia się je pod względem gęstości, profilowania, wymiarów. Za bloczki uważa się elementy murowe o szerokości 10cm i szersze.

Solbet

Wersja "P+W" z uchwytem - "PWU" - Bloczek profilowany na pióra i wpusty oraz uchwyty montażowe
• Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej
• Należy wypełniać spoiny poziome
• Bez wypełniania spoin pionowych
• W przypadku gdy nie ma połączenia na pióra i wpusty (np. bloczki docięte, lub bloczki w narożach) należy wypełnić zaprawą spoinę pionową
• Uchwytu montażowego się nie wypełnia

Wersja "W" z uchwytem - "WU" - Bloczek profilowany na wpusty z uchwytami montażowymi
• Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej
• Należy wypełniać spoiny poziome
• Należy wypełnić spoiny pionowe (wpustu się nie wypełnia)
• Uchwytu montażowego się nie wypełnia

Wersja bez profilowania z uchwytami montażowymi - "NU"
• Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej
• Należy wypełniać spoiny poziome
• Należy wypełnić spoiny pionowe
• Uchwytu montażowego się nie wypełnia

Wersja bez profilowania bez uchwytów montażowych - "N"
• Do wykonywania przy zastosowaniu zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej
• Należy wypełniać spoiny poziome
• Należy wypełnić spoiny pionowe

Wersja "Z" - "Z"- Bloczek profilowany na zamek
• Do wykonywania przy zastosowaniu kleju SOLBET Smart, zapraw do cienkich spoin lub zaprawy tradycyjnej
• Należy wypełniać spoiny poziome
• Należy wypełniać spoiny pionowe

PRODUCENCI

Pruszyńki

Krono-Plast

Ruukki

Cembrit

BudMat

Euronit

Roben

Winerberger

Creaton

Bogener

Koramic

Mapei

Majsterpol

Solbety

Styropmin

Genderka

Neotermo

Termoorganika