Wyłączenie odpowiedzialności

SIM AGRO-BUD SYLWESTER KANIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA dokłada wszelkich starań, aby ta witryna była aktualna i dokładna. Jeśli mimo wszystko napotkasz coś, co jest nieprawidłowe lub nieaktualne, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Wskaż, gdzie na stronie przeczytałeś informacje. Przyjrzymy się temu tak szybko, jak to możliwe. Prosimy o przesłanie odpowiedzi e-mailem na adres: lp.duborgamis@oruib.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikające z nieścisłości lub niekompletności, ani za straty wynikające z problemów spowodowanych lub nieodłącznie związanych z rozpowszechnianiem informacji przez internet, takich jak zakłócenia lub przerwy. Korzystając z formularzy internetowych, staramy się ograniczyć liczbę wymaganych pól do minimum. Za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku wykorzystania danych, porad lub pomysłów dostarczonych przez lub w imieniu SIM AGRO-BUD SYLWESTER KANIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA za pośrednictwem tej witryny, SIM AGRO-BUD SYLWESTER KANIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Odpowiedzi i zapytania dotyczące prywatności przesłane pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza internetowego będą traktowane w taki sam sposób jak listy. Oznacza to, że możesz spodziewać się odpowiedzi od nas najpóźniej w ciągu 1 miesiąca. W przypadku skomplikowanych zapytań poinformujemy cię w ciągu 1 miesiąca, jeśli potrzebujemy maksymalnie 3 miesięcy.

Wszelkie dane osobowe, które nam przekażesz w kontekście twojej odpowiedzi lub prośby o informacje, będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

SIM AGRO-BUD SYLWESTER KANIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA dołoży wszelkich starań, aby chronić swoje systemy przed jakąkolwiek formą bezprawnego użycia. SIM AGRO-BUD SYLWESTER KANIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA wdroży w tym celu odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając między innymi stan wiedzy. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie i/lub pośrednie poniesione przez użytkownika strony internetowej, które powstały w wyniku bezprawnego korzystania z jej systemów przez osobę trzecią.

SIM AGRO-BUD SYLWESTER KANIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość witryn internetowych, do których lub z których zamieszczono hiperłącza lub inne odniesienia. Produkty lub usługi oferowane przez strony trzecie podlegają obowiązującym warunkom tych stron trzecich.

Wszystkie prawa własności intelektualnej do zawartości tej witryny należą do SIM AGRO-BUD SYLWESTER KANIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA lub stron trzecich, które same umieściły zawartość lub od których SIM AGRO-BUD SYLWESTER KANIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA uzyskał licencję użytkownika.

Treść tej witryny jest dostępna na licencji Creative Commons Attribution 3.0 Netherlands, chyba że określono inaczej.

Jeśli masz jakieś pytania lub problemy z dostępnością strony, nie wahaj się z nami skontaktować.